Overzicht
Deze website wordt beheerd door Inkster. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Inkster. Inkster verleent deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die via deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink beschikbaar zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browser, verkoper, klant, handelaar en/of maker van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, bezoek de website dan niet en maak geen gebruik van de diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit biedt ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

Sectie 1 - Algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en dat er sprake kan zijn van (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd verzonden via netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

Sectie 2 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website bij te houden.

Sectie 3 - Wijzigingen in de Dienst en Prijzen
De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Sectie 4 - Producten of Diensten (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren correct worden weergegeven op uw computerscherm.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of land. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

Artikel 5 - Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens.
Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die via dezelfde klantenrekening of met dezelfde creditcard zijn geplaatst en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of afleveradres. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen door dealers, wederverkopers of distributeurs naar eigen goeddunken te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Sectie 6 - Optionele tools
Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden die wij niet bewaken, controleren of waarop wij geen invloed hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden is op uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools door de desbetreffende externe leveranciers worden aangeboden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de Website aanbieden (waaronder de introductie van nieuwe tools en hulpmiddelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Artikel 7 - Links naar derden
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze Website kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van, en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Artikel 8 - Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere inzendingen
Als u specifieke inzendingen indient (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) in antwoord op onze uitnodiging, of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen online, per e-mail, per post of anderszins indient (gezamenlijk "Opmerkingen") zonder onze uitnodiging, gaat u ermee akkoord dat wij alle Opmerkingen die u bij ons indient te allen tijde en zonder beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht om (1) reacties vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor reacties of (3) te reageren op reacties.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het controleren, bewerken of verwijderen van Inhoud die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerkrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders of ons of een derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van de opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor commentaren die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Artikel 9 - Persoonlijke informatie
Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Shop is onderworpen aan ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

Artikel 10 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen
Af en toe kan informatie op onze website of in de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
Wij zijn niet verplicht informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele vermelde update- of verversingsdatum in de Dienst of op een verwante website mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 11 - Verboden gebruik
Naast alle andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Website of de inhoud daarvan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om te verzoeken om of deel te nemen aan enige onwettige activiteit; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, verwonden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verzenden; (g) virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet verstoort of kan verstoren; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, pharming, spinnen, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te compromitteren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken schendt.

Artikel 12 - Uitsluiting van garanties; beperking van aansprakelijkheid
Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder kennisgeving kunnen stopzetten.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst of het niet kunnen gebruiken ervan op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u via de Dienst ter beschikking worden gesteld, worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals zij zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Inkster, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, gegevensderving, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enig product verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim met betrekking tot het gebruik van de Dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Sectie 13 - Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord Inkster en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 14 - Scheidbaarheid
In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijft deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover de wet dat toestaat, en wordt het onuitvoerbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Afdeling 15 - Beëindiging
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u stopt met het gebruik van onze website.
Indien u, naar ons eigen inzicht, niet voldoet of wij vermoeden dat u niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze Overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of wij kunnen u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Artikel 16 - Volledige overeenkomst
Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en enig beleid of operationele regels door ons geplaatst op deze Site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden uitgelegd in het nadeel van de partij die de tekst heeft opgesteld.

Artikel 17 - Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Duitse recht.

Artikel 18 - Wijzigingen van de Servicevoorwaarden
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Sectie 19 - Contactgegevens
Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunt u richten aan info@inkster.eu.

Inkster Ltd.
Re: Melvyn Wittwer
Heidenkampsweg 58
20097 Hamburg

Duitsland

 

Onze nieuwe tatoeages